បង្កើតកម្មវីធីទូរស័ព្ទ

បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទសម្រាប់ ប្រព័ន្ធ​ដំនើរការ​ iOS និង​ Android

ព័ត៍មានលំអិត
I-Coding Technology

បង្កើតគេហទំព័រ

បង្កើតគេហទំព័រស្រស់ស្អាត​​ ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ និង មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់

ព័ត៍មានលំអិត
I-Coding Technology

I-Coding Technology សេវាកម្ម ពួកយើងផ្ដល់ជូន​នូវ​សេវាកម្មដ៏ល្អ​ឥតខ្ចោះ ដែលជួយ​អោយមុខជំនួញ​​របស់អ្នកកាន់តែ​ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង
ទំនាក់ទំនងពួកយើង

I-Coding Technology បង្កើតគេហទំព័រ
បង្កើតគេហទំព័រស្រស់ស្អាត​​ ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ និង មានសុវត្ថិភាព​ខ្ពស់

I-Coding Technology បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដោយ​ ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ​សម្រាប់ iOS & Android

I-Coding Technology
ហេតុអ្វីត្រូវ​ជ្រើសរើស​ពួកយើង?
ខាងក្រោមនេះ​​គឺជាហេតុផល​ដែល​អ្នកគួរតែ​ជ្រើសរើស​ពួកយើង:

I-Coding Technology
ភាពស្រស់ស្អាត
ការរចនា​ស្រស់ស្អាត​ដែល​ធ្វើអោយ​គេហទំព័រ​របស់អ្នកកាន់ តែ​មានភាព​ទាក់ទាញ​​​ក្នុងការឆ្លុះ​បញ្ចាំង​​នូវគុណ​តម្លៃ នៃមុខ​ជំនួញ​របស់​អ្នក

I-Coding Technology
សុវត្ថិភាពខ្ពស់
ការកាពារប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក​ពីការវាយលុក​ផ្សេងៗ​​ ដូចជា ការលួចយក​ទិន្នន័យ​​​ ឬការបំផ្លាញ​ទិន្នន័យ​ដែលធ្វើ អោយ​​ខាត​ប្រយោជន៍​ដល់​មុខជំនួញ

I-Coding Technology
បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ
ផ្ដល់ជូននូវ​​បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ​ចុងក្រោយ​​ក្នុងការ​ធ្វើអោយ មុខជំនួញ​​របស់​អ្នក​កាន់​តែ​មានងាយ​ស្រួល​ និង មាន​លក្ខណះ​ពិសេស​ខុសពី​គេ

I-Coding Technology
ពិគ្រោះយោបល់
អ្នកអាច​ពិគ្រោះយោបល់​ជាមួយ​អ្នកជំនាញក្នុងការធ្វើ​អោយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់​អ្នក​ចំនាយតិច​ ហើយ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព

I-Coding Technology
ការថែទាំ
ផ្ដល់ជូន​ការថែទាំ​ចំពោះ​​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​ដែលកើត​ឡើង​ដោយ ចៃដន្យ​​នៅ​ក្នុងប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​​ ដែល​ពួកយើង​បាន​ផ្ដល់ជូន​​ ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​រយះពេល​ ៦​ ខែ​​

ដៃគូសហការ